Archéosite et Musée d'Aubechies | Jeugdworkshops
2396
page-template-default,page,page-id-2396,sfsi_actvite_theme_default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive
Atelier scolaire légion romaine

De archeosite stelt workshops voor aangepast voor scholen. In het kader van deze workshops worden de leerlingen deelnemers. Gedurende drie uur hebben ze de gelegenheid om zelf het werk van de prehistorische mens en de mens uit de oudheid te ontdekken alsook de door deze gebruikte technieken. Na afloop nemen ze niet enkel hun zelfgemaakt voorwerp mee naar huis, maar krijgen ook inzicht in een praktische handeling. Sommige workshops kunnen  voor groepen volwassenen aangepast worden.

Elke workshop wordt door een kort historisch overzicht van de betreffende activiteit voorafgegaan. Het heeft dus niets te maken met zomaar een paar uurtjes knutselen, maar wel met een bewustwording van de geschiedenis dmv een praktische handeling.

Door het uitvoeren en het herhalen van antieke handelingen en door het aanvoelen van welbepaalde materialen, zoals klei, plantaardige vezels of wol, wordt het mogelijk om onze voorouders en hun technieken en beroepen te benaderen, die soms bijna onveranderd bleven vanaf de Gallo-Romeinse periode tot in de XIXde eeuw. Archeologie, het dagelijkse leven gedurende de Prehistorie of de Gallo-Romeinse tijd, evenals de milieuwetenschappen, kunnen in een specifieke workshop verwerkt worden.

Inleiding tot de archeologie

Archeologie is geen schattenjacht maar bestaat vooral uit de bestudering van het verleden door het onderzoek van de materiële sporen door de mensen achtergelaten : funderingen van een huis, overblijfsels van een maaltijd, sporen van werktuigen, grafmonumenten, …Daarvoor moeten de archeologen opgravingen doen, aantekeningen maken, vondsten en sporen ontcijferen en classificeren die ze in de ondergrond of onder water gevonden hebben. Kom en ontdek de verschillende opgravingtechnieken ter plaatse in een nagemaakte opzoekingsplaats. U zult aanleren hoe een troffel en een penseel hanteren, hoe een opgravingterrein afbakenen en vondsten optekenen. U zult eveneens leren de verschillende stappen volgen die nodig zijn om onze geschiedenis te begrijpen.

Aantal deelnemers: min. 12 – max. 15
Vanaf 8 jaar

Atelier enfant fouilles archéologiques
Atelier enfant peinture paléolithique

Paleolithische schilderskunst

De deelnemers ontdekken de eerste kunstvorm die zo’n 35.000 jaar geleden in de prehistorische grotten werd gebruikt. Ze leren de schildertechnieken van deze nomaden en hun levenswijze kennen. Ze vervaardigen een schilderij en nemen dit achteraf naar huis mee.

Aantal deelnemers: min. 12 – max. 16
Vanaf 4 jaar

Zorg voor een vuilniszak per kind (schilderjas).

Jagers uit de Prehistorie

De jonge deelnemers maken een reis naar het verleden en gaan de mannen en de vrouwen uit de Prehistorie tegemoet. Zodoende ontdekken ze hun alledaagse handelingen en leren ze vuur aansteken, boogschieten, een werpspies gebruiken,…

Aantaldeelnemers : min. 12 – max. 16

Vanaf 8 jaar

Atelier chasse préhistorique Sagaie et Propulseur

Neolithisch Brood

7000 jaar geleden bakten de eerste landbouwers-veetelers al hun eigen brood. Tijdens deze workshop zullen de deelnemers de mogelijkheid hebben om graan te malen, hun eigen koekjes net zoals in het Neolithicum te maken en die dan op dezelfde manier als onze voorouders te bakken in een pleisterkleien oven. Workshop toegankelijk vanaf het eerste jaar van het basisonderwijs.

Aantal deelnemers: min. 12 – max. 16
Vanaf 6 jaar

Prehistorische muziek

De reconstructie van instrumenten waarvan de archeologie ons een aantal waardevolle overblijfsels geeft, is een onschatbare bijdrage tot onze kennis van de prehistorische muziek. Etnomusicologie en « groene muziek » worden ter hulp geroepen om kinderen een “live muziek” te laten ervaren die de ontdekking van klanken, ritmes en de controle toelaat en vooral de ontwikkeling van een collectieve improvisatie. Deze geeft dan aanleiding tot een opname waaraan de groep deelneemt en aan de verantwoordelijke gegeven wordt aan het einde van de workshop.

Aantal deelnemmers : min. 12 – max. 16

Vanaf 6 jaar

Zorg voor een camera om de muzikale improvisatie op te nemen

Atelier poterie enfant

Gerold aardewerk

Rond 5000 vóór Christus kwamen de mensen afkomstig van Centraal- en Oost-Europa via de Donau tot in onze gebieden. Die mensen hebben de keramische ambachtstechnieken in onze streken meegebracht. Deze workshop stelt de deelnemers voor onze geschiedenis te ontdekken door het maken van potten met de roltechniek en deze met neolithische motieven te versieren, de zogenaamde “bandversieringen” (met lintmotieven)

Aantal deelnemers: min. 12

Vanaf 6 jaar

Weven

Al vanaf het Neolithicum, rond 5000 vóór Christus, verschijnt deze ambacht in onze streek. Tijdens deze workshop gaan de deelnemers leren wol en plantaardige vezels kaarden, spinnen, verven en weven. De gebruikte verfmiddelen zijn natuurlijk en niet giftig.

Aantal deelnemers: min. 12 – max. 20
Vanaf 6 jaar.

Atelier tissage enfant

Gallische krijger

Wordt een dappere krijger en bescherm onze gebieden tegen invallers.

Voor 12 tot 26 leerlingen

Romeinse kookkunst

Deze workshop bestaat uit een inleiding tot de antieke Romeinse kookkunst en stelt antieke gerechten voor naar recepten van Apicius, een bekende lekkerbek tijdens keizer Tiberius (1ste eeuw na Christus.). De workshop geeft de gelegenheid om verschillende destijds gebruikte producten te ontdekken door een gekozen recept klaar te maken.

Aantal deelnemers: min. 12 – max. 14

Atelier enfant cuisine romaine

Romeinse schilderkunst

Tijdens het Gallo-Romeinse tijdperk werden muurschilderingen toegepast om private en openbare Romeinse interieurs te versieren, met name de fresco (verfmiddelen op een vochtige deklaag aangebracht) en de tempera (verfmiddelen op een droge deklaag aangebracht). Door een inleiding in deze technieken en in de voornaamste stijlen van muurschilderingen maakt deze workshop het voor de deelnemers mogelijk de temperatechniek te ontdekken.

Aantal deelnemers: min. 12 – max. 24

Legioensoldaten

In de 28ste eeuw van het Romeinse tijdperk slaat het twintigste legioen « Valeria Victrix » zijn opleidingskamp op in Aubechies ! De Optio (vice-centurion) en zijn instructeurs trainen uw leerlingen vóór een opdracht naar Germania of  Bretanje, om ervaring te laten opdoen. Voorgesteld programma: in de pas lopen, in het gelid staan,  speerwerpen (pilum), tactische formaties (schilddak, opgestelde of driehoekige aanval, charge, gelidrotatie en contra equites). Laten we de vrijetijdsbesteding van de legioensoldaten niet vergeten: dobbelen, latroncules. Si vis pacem para bellum !

Aantal deelnemers: min. 12 – max. 24

Vanaf 8 jaar (alleen maandag en donderdag).

Atelier scolaire légion romaine
Stage enfant jeux olympiques

Olympische Spelen

Na een voorstelling van de geschiedenis van de Olympische Spelen door die in het oude Griekenland, maken de leerlingen kennis met de verschillende disciplines beoefend in de workshop: worstel- en vuistkamp, het discus- en speerwerpen, het rennen en het verspringen. Na de warming-up worden ze in teams verdeeld om de training te beginnen. Op het einde daarvan wijzen de teams hun vertegenwoordiger aan per discipline. De workshop eindigt met een kamp tussen de verschillende teams. De deelnemers die ieder op hun beurt vechters en scheidsrechters zijn, wekken hun team- en concurrentie spirit aan.

Aantal deelnemers: min. 15 – max. 15

Toegankelijk vanaf 8 jaar (Maandag en donderdag)

Gladiatoren

De leerlingen worden in het dagelijkse leven van gladiatoren ondergedompeld, echte « sterren » tijdens de Romeinse oudheid. Ze leren het gebruik aan van de verschillende wapens en de disciplines eigen aan de gladiatoren met 4 verschillende uitrustingen. Na het afleggen van de eed worden de deelnemers verdeeld in drie leerscholen van gladiatoren om ze voor te bereiden voor de competitie die de workshop afsluit. De competitiegeest en de ploeggeest zullen op de proef gesteld worden door verschillende wedstrijden die door de « benificarius » (de spelmeester) gereglementeerd worden.

Aantal deelnemers: min. 12 – max. 15

Vanaf 8 jaar (alleen op maandag en donderdag).

Stage enfant vacances gladiateur

Mozaïek

Deze workshop is een manier om het beroep van mozaïekist tijdens de Gallo-Romeinse tijd te leren en om een soort oude decoratie te ontdekken. Het eerste deel van de workshop gaat over de verschillende beroepen die betrokken zijn bij de realisatie van een mozaïek, materialen, verschillende steunen, gebruikte werktuigen en motieven die op mozaïek worden weergegeven. In een tweede stap realiseren ze in kleine groepjes een demonstratief mozaïek met echte tesserae.

Aantal deelnemers: min. 12 – max. 16

Vanaf 8 jaar

! Nieuw ! Romeinse Landsmeting

Door de uitbreiding van hun grondgebied, hebben de Romeinen de behoefte gehad het land te organiseren. Zowel om de conflicten over de eigendommen te vermijden, als om de reizen te vereenvoudigen of zelfs de steden van water te voorzien, hadden ze een gedegen wiskundekennis nodig, maar ook efficiënte werktuigen om haar in praktijk te brengen. Dit taak werd aan een specifieke beroepsgroep bestemd: de Landsmeters. Voor dit workshop stellen we aan de leerlingen voor, dit beroep te ontdekken en hun werktuigen te oefenen.

Aantal deelnemers: min. 12 – max. 16

Vanaf 13 jaar