Archéosite et Musée d'Aubechies | School Nederlands
2431
page-template-default,page,page-id-2431,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1,vc_responsive

In de Archeosite® ontdekt de leerling een levenswijze die totaal verschillend is van de zijne, wat geestesverruimend werkt. Hij begrijpt daardoor dat onze leefwereld vooral het gevolg is van gebeurtenissen en ervaringen uit het verleden. De theoretische geschiedenislessen krijgen een menselijk en levendig karakter, ook de notie van tijd en de kennis van de verschillende tijdperken worden duidelijk.

 Kleuterprogramma

maison Halstatt 1er âge du fer Archéosite Aubechies

 Demonstraties

Atelier scolaire légion romaine

 Jeugdworkshops

Rondleidingen

Binnenscheepvaart

Ik zou graag een bezoek van de Archeosite boeken

COORDONNÉES DE L’ÉCOLE OU DE L'ORGANISME:
CONTACTGEGEVENS VAN DE SCHOOL OF ORGANISATIE:

COORDONNÉES DE LA PERSONNE RESPONSABLE
COÖRDINATEN VAN DE VERANTWOORDELIJKE PERSOON

COORDONNÉES DU GROUPE
COÖRDINATEN VAN DE GROEP

CHOIX DES ACTIVITÉS
KEUZE VAN DE ACTIVITEITEN

Journée maternelleFilm introductifModule 1 (Préhistoire)Module 2 (Gallo-romain)Module 3 (Croyances antiques)Repas, pique-nique sur le sitePause de 30 minutesAteliersDémonstrationsAUTRES

Choix des ateliers / Keuze van workshops
Fouilles archéologiquesChasse préhistoriqueMusique préhistoriquePeinture paléolithiquePain néolithiquePoterieTissageCuisine RomaineBatelleriePeinture RomaineLégionnaireJeux OlympiquesGladiateurs

Choix des démonstrations / Keuze van demonstraties
PainFeuPoterieTissageForgeOs

PRÉFÉRENCE DE DATE ET D'HORAIRE
VOORKEUR VAN DATUM EN UURROOSTER